Godzina:
 
Home
Pole nas
Zesp Szk Zawodowych im. Piastw Opolskich
ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice, tel.: 77 466 13 38, fax: 77 466 17 28
Napisz do nas

- Innowacyjna szkoa zawodowa

Nauczyciele bioracy udzia w III edycji projektu ISZ:

mgr Dorota De - koordynator

mgr in. Agnieszka Podstawa

mgr Andrzej Mielczarek

mgr in. Tomasz Micek

mgr Patryk Kowol

Terminy szkole dla nauczycieli  biorcych udzia w projekcie - nasz grupa to nr 5:

13.10. czwartek 15.00 - 19.30

25.10 wtorek  15.00 - 19.30

26.11 sobota  9.00 - 16.00

03.12 sobota 9.00 - 16.00

 Lista zakwalifikowanych szkó do projektu INNOWACYJNA SZKOA ZAWODOWA III

 

1. Zespó Szkó im. Jana Pawa II w Zdzieszowicach.
2. Zespó Szkó Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.
3. Zespó Szkó w Otmuchowie.
4. Zespó Szkó Rolniczych w Prudniku.
5. Zespó Szkó Zawodowych im. Józefa Lompy w Olenie.
6. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr2 w Kluczborku.
7. Zespó Szkó Ekonomicznych w Nysie.
8. Technikum Samochodowe w Strzelcach Opolskich.
9. Zespó Szkó w Guchoazach.
10. Zespó Szkó Ekonomicznych w Brzegu.
11. Zespó Szkó Nr3 im. Mikoaja Reja w Kdzierzynie Kolu.
12. Zespó Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych w Kdzierzynie Kolu.
13. Zespó Szkó Rolniczych Centrum Ksztacenia Praktycznego w Grodkowie.
14. Zespó Szkó w Ozimku.
15. Zespó Szkó Mechanicznych w Gubczycach.
16. Zespó Szkó Mechanicznych w Nysie.
17. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr1 w Praszce.
18. Zespó Szkó eglugi ródldowej im. Bohaterów Westerplatte w Kdzierzynie-Kolu.
19. Zespó Szkó Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.
20. Zespó Szkó w Komornie.
21. Zespó Szkó Zawodowych nr1 w Kdzierzynie-Kolu.
22. Zespó Szkó Centrum Ksztacenia Rolniczego im. Wadysawa Szafera w Gubczycach.
23. Zespó Szkó w Tuowicach.
24. Zespó Mechanicznych im. onierzy Wrzenia 1939r. w Namysowie.
25. Zespó Szkó Rolniczych CKU Nysa.
wicej szczegóów na temat projektu tutaj

 

 

Nauczyciele bioracy udzia w II edycji projektu ISZ:

mgr Dorota De - koordynator

mgr in. Agnieszka Podstawa

mgr Jolanta Szwed

mgr Andrzej Mielczarek

mgr in. Tomasz Micek

 

Nauczyciele bioracy udzia w I edycji projektu ISZ:

mgr Dorota De - koordynator

mgr in. Agnieszka Podstawa

mgr Andrzej Mielczarek

mgr in. Tomasz Micek

mgr Tomasz Szwed

 

Copyright © Zesp Szk Zawodowych im. Piastw Opolskich w Krapkowicach Created by MediaSoft