"Czysta Odra - szkolny monitoring środowiska przyrodniczego"Głównym celem projektu „Czysta Odra – szkolny monitoring środowiska przyrodniczego” jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży powiatu krapkowickiego, a poznanie form ochrony przyrody jest jednym z jego aspektów. Projekt  obejmuje monitoring odpadów, obiektów cennych przyrodniczo oraz monitoring wód. W efekcie realizacji projektu zinwetaryzowaliśmy 82 dzikich wysypisk odpadów na terenie powiatu. Niestety ich ilość, mimo sprawnie działającej gospodarki odpadami, ciągle wzrasta. Ponadto zajmujemy się inwentaryzacją i charakterystyką obiektów i tworów przyrody objętych prawną ochroną oraz rejstracją drzew kwalifikujących się do objęcia ochroną. Ostatnim aspektem są cotygodniowe badania jakości wód Osobłogi. Dzięki wsparciu finansowemu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogliśmy zakupić kosztowne odczynniki do badania wody i gleb, a uczniom zaangażowanym w projekt zapewnić bezpłatną edukacyjną wycieczkę, która pozwoliła na bardziej dogłębne poznanie środowiska przyrodniczego naszego regionu.


Design by Pepo